Nieruszone od ostatniej wojny światowej.

Name:

Komentarze: